Sivutoimisen yrittäjän laskutuspalvelu laajentaa työnteon mahdollisuuksia


Elämässä voi tulla vastaan monenlaisia tilanteita, jolloin voi harkita sivutoimista yrittäjyyttä. Palkkatyössä oleva voi saada pientä lisäansiota kun myy jotain erikoisosaamistaan päätoimen ulkopuolella. Opiskelija puolestaan voi haluta kokeilla pienimuotoista yrittäjyyttä ikään kuin kokeillakseen siipiään. Eläkeläinen ei myöskään ole poissuljettu sivutoimisesta yrittäjyydestä. Työtön puolestaan voi alun kokeilun tuloksena saada kipinän vaikka isompaankin yrittäjyyteen.

Millainen on sopiva yritysmuoto?

Pienten ja keskisuurten yritysten muotoja on kolmenlaisia. Pienimuotoisin näistä on kevytyrittäjyys. Tämä perustuu erillisen laskutuspalvelun käyttöön. Keskimmäinen on perinteinen yksityisyrittäjyys eli yrittäjällä on toiminimi ja hän on yksityinen elinkeinon harjoittaja. Isoin pienten ja keskisuurten yritysten muoto on osakeyhtiö. Tämä vaatii yritykseen jo useamman osakkaan ja on monimutkaisempi yhtälö.

Kevytyrittäjän toiminta on yrittäjämäistä. Hän hankkii asiakkaita ja hinnoittelee palvelunsa. Yrittäjän ja asiakkaan välissä toimii erillinen laskutuspalvelu, jonka kautta laskut toimitetaan asiakkaille. Tämä takaa sen, että toiminta pysyy laillisena ja päivänvalossa ja yrittäjän tulot ovat laskutuspalvelun myötä tiedossa. Luotettava sivutoimisen yrittäjän laskutuspalvelu vähentää kiusausta harjoittaa pimeää yrittäjyyttä, koska kaikki kulut pysyvät minimissä ja laskutuspalvelu tekee yrittäjän työstä asiakkaan silmissä ammattimaisemman tuntuista. Kevytyrittäjyys ei ole suurimuotoista, vaan vuositasolla tulot pysyvät pieninä. Mikäli tulot alkavat olla isoja ja liikeidea saa uusia ulottuvuuksia, on paras ryhtyä yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi, joka tarvitsee verottajaa varten niin sanotun Y-tunnuksen. Tällöin verotuksen osuus todennäköisesti kasvaa, mutta toisaalta mukaan tulevat yrittäjille myönnettävät monenlaiset verohelpotukset.

Laskutuspalvelu helpottaa arkea

Kevytyrittäjä myy palveluita, ja tulo toiminnasta jää vuositasolla kohtuullisen pieneksi. Jos yrittäjä aloittaa jonkin tuotteen systemaattisen tuotantoprosessin, hän on ryhdyttävä elinkeinonharjoittajaksi. Tällöin yrittäjyys ei enää ole sivutoimista vaan päätoimista. Kun kevytyrittäjä on myynyt palvelunsa asiakkaalle, sivutoimisen yrittäjän laskutuspalvelu puolestaan lähettää laskun. Laskun summassa on otettu huomioon paitsi palvelun hinta, myös verot kuten ennakonpidätys ja lähdevero ja lisäksi siinä on sairausvakuutusmaksu. Tästä syystä laskun summa on isompi kuin pelkkä palvelun hinta. Laskutuspalvelu ottaa myös oman palvelumaksunsa välistä.

Eri laskutuspalvelun tarjoajat hinnoittelevat palvelunsa eri tavalla. Tästä syystä kevytyrittäjän kannattaa ottaa hyvin selvää, mitä palveluun sisältyy. Tapaturma- tai vastuuvakuutus saattavat sisältyä palveluhintaan, mutta eivät aina.

Kaikkiaan laskutuspalvelu kevytyrittäjälle on helppo asia, koska aikaa jää keskittyä omien palveluiden kehittämiseen, kun laskutuspalvelu hoitaa kaiken muun.

minusta

Talouden ja bisneksen maailmasta kertova blogi

Tervetuloa talouden ja bisneksen maailmaan sukeltavan blogin pariin. Aihe on laaja ja mielenkiintoinen, sekä meitä kaikkia tavalla tai toisella koskettava. Yksinkertaistettuna taloudella tai taloudellisella kanssakäymisellä tarkoitetaan tuotteiden tai palvelujen tuottamista vaihdettavaksi, josta seuraa taloudellista kanssakäymistä. Taloudessa on kolme päätoimialaa: alkutuotanto, jalostus ja palvelut. Talouden historia alkaakin jo esihistorialliselta ajalta, mutta taloutta on alettu tutkimaan tieteenalana vasta valistuksen aikakaudella. Bisnesmaailma elää aina muutoksessa yhteiskunnan mukana ja sitä voi tutkia monesta näkökulmasta. Nykyään pohditaan paljon esimerkiksi, miten talous voisi toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Onko sinulla mielessä jokin aihe, josta haluaisit lukea enemmän? Mielellään voit kommentoida, jakaa omia näkemyksiäsi ja keskustella blogissa käsiteltävistä aiheista. Tervetuloa mukaan!

Haku

Kategoriat

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

5 September 2023
Elämässä voi tulla vastaan monenlaisia tilanteita, jolloin voi harkita sivutoimista yrittäjyyttä. Palkkatyössä oleva voi saada pientä lisäansiota kun

7 July 2023
Yrityksen taloushallinto, sen toiminnan kannalta olennaiset tietokoneohjelmat, sen tietodata ja jopa sähköpostit tallennetaan nykyään Internetin pilvi

17 March 2023
Monelle laskutuspalvelun käyttö on parempi vaihtoehto kuin oman yrityksen perustaminen. Esimerkiksi siinä tapauksessa, kun yritystoiminta on vasta alu

tag